Europica Varietas
| Vagantes trió | Szabó István  | Europica Varietas | A világ harmóniái | Zenetörténeti dolgozatok-1 | Publikációk, kották | Szabó István lantmũsorai | Szabó István-video | Zenetörténeti dolgozatok-2 | 

         

 

 Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant, ének) koncertjein a régi európai dallamkincs szólal meg a mai hallgató számára is élvezetes feldolgozásokban. A repertoár a korai középkortól a 19. századig terjed. A gregorián dallamok, a népi emlékezetben megõrzött tradicionális énekek hangszeres változatai mellett a reneszánsz fantáziái és táncdallamai a kor virtuóz variációs gyakorlatát idézik. A korai és a nagybarokk mesterei által komponált szonáták és szvitek mellett a 17.-18. századi magyarországi kéziratok jórészt feledésbe merült dallamai a Kárpát-medence népeinek zenéjét elevenítik meg.

        Róbert György a blockflöte család szopranino, szoprán , alt, tenor, basszus fekvés? hangszereit szólaltatja meg. Szabó István  lanton a blockflöte és saját énekének kíséretét látja el, valamint szólódarabokat játszik.

 

A mũsorok különféle tematikai szempontok szerint összeállított

4 – 12 perces egységekbõl állnak.  

Néhány példa ezekbõl a blokkokból:      

 

Alfonso el Sabio : Cantigas de Santa Maria ( 13. sz.)

Az iglói kódex dallamai (14-15.század)

A Kájoni – kódex ( 17. sz.)

Lengyel táncok (16 – 17. sz)

John Dowland melódiái (16 – 17. sz.)

Tinódi Lantos Sebestyén: Cronica (1554)

Passió-dallamok ( 16-17. sz.)

Angol variációk (17. sz.)

Bakfark Bálint lantfantáziái (16. sz.)

Balassi  Bálint énekei (16.sz)

A Lõcsei-virginálkönyv táncai ( 17. sz.)

Frescobaldi és kortársai canzonái (17. sz.)

Kapsberger és Piccinini lant-toccátái (17. sz.)

A Sepsiszentgyörgyi kézirat dallamai ( 18. sz )

Vivaldi szonátái ( 18.sz)

Telemann mũvei ( 18. sz )

Händel szonátái ( 18. sz.)

Magyar verbunkosok a 19. sz. els? feléb?l

 

Figyelmébe ajánljuk az Europica Varietas címũ CD-t amelyrõl a lemezek menüpontban bõvebben olvashat.