Publikációk, kották
| Vagantes trió | Szabó István  | Europica Varietas | A világ harmóniái | Zenetörténeti dolgozatok-1 | Publikációk, kották | Szabó István lantmũsorai | Szabó István-video | 

Publikációk

◦ Lantos Szabó István: "...Citerát pengessetek az Úrnak nevét dicsérvén..."
Hét genfi zsoltárdallam hangszeres feldolgozása a XVI. században
Magyar Egyházzene XXI (2013/2014) 391-401
http://egyhazzene.hu/wp-content/uploads/2014/03/391-401-Lantos-Szab%C3%B3-Citera.pdf

Lantos Szabó István:Adalékok Tinódi dallamainak értelmezéséhez
http://plone.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/ghesaurus-1/LantosSzaboIstvan-Ghesaurus.pdf

Lantos Szabó István: Tinódi lantja, avagy hogyan hangzanak a Cronica dallamai?/
Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika, Kriterion Kolozsvár, 2008 

http://www.iti.mta.hu/Tinodi_teljes.pdf   

° Lantos Szabó István: Énekeljünk kotta szerint (!)? -
Adalékok a reneszánsz kórusmũvek elõadási gyakorlatához / Monkrecords
http://www.monkrecords.hu/index.php?pageid=2&subpageid=14


Endre Deák- István Szabó: Bakfarks "IX. Fantasie" - offenbar ein Pasticcio /
Die LAUTE, Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft Nr. VI 2002
Szabó István: A genfi zsoltárdallamok értelmezése a lanttabulatúrák tükrében /Tanulmányok, dolgozatok, hozzászólások a genfi  zsoltárdallamok éneklésérõl  1993 Budapest, Református Egyházzenészek  Munkaközössége (ReZeM )
Szabó István: Újabb adatok a XVI - XVII.  századi  magyar zene forrásaihoz /Zenetudományi Dolgozatok 1989 , MTA Zenetudományi Intézete

http://real-j.mtak.hu/4695/1/ZenetudomanyiDolgozatok_1989.pdf


Szabó István: Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól /Magyar Zene 1985/4
Szabó István: Az lengyel király tánca nótájára /Dunakanyar 1985/3

Kották

Kelet-európai táncok két gitárra, Közreadja Szabó István,
 Rózsavölgyi és Társa Budapest (RÉT 059)

        

                              

Népszerũ dallamok gitárra, Közreadja Szabó István,
Rózsavölgyi és Társa Budapest (RÉT 052)
Verbunkosok gitárra a 19. század els? feléb?l, Közreadja Szabó István,
Rózsavölgyi és Társa Budapest (RÉT 049)
Diákdalok, Összeállította Reviczky Béla és Szabó István,
Rózsavölgyi és Társa Budapest (RÉT 045)
Európai táncdallamok gitárra (Kájoni- kódex, 1642), Közreadja Szabó István,
Rózsavölgyi és Társa Budapest (RÉT 044)

             

ROBERT de VISÉE, Suites and Dances for Guitar, Közreadja Szabó István,
Könemann Music Budapest 2001
LUIS MILAN, El Maestro, Közreadja Szabó István,
Könemann Music Budapest 2000
MAURO GIULIANI, Variazioni per chitarra, Közreadja Szabó István,
Könemann Music Budapest 1999

                                

NICOLAS  VALLET, Orgonavariációk genfi zsoltárdallamokra 1620, 
  Közreadja Szabó István, Budapest  1995  (ReZeM)
NICOLAS  VALLET, Genfi zsoltárvariációk gitárra 1620,
   Közreadja Szabó István , Budapest 1997 (ReZeM)